Läksyvihko.fi - Käyttöehdot

Matemaattisten aineiden läksyalusta

Yleiset käyttöehdot

Käyttöehtojen lyhennelmä

 • Palvelu on tarkoitettu lukiolaisten ja heidän opettajiensa käyttöön matemaattisissa aineissa. Muu käyttö on rajattua ja saattaa vaatia erillisen luvan
 • Järjestelmää ei saa käyttää muuhun käyttöön; erityisesti muita häiritsevän, vilppiin auttavan, tekijänoikeuksia rikkovan tai laittoman materiaalin syöttäminen ja jakaminen on kiellettyä. Tiedot väärinkäytöstä voidaan ilmoittaa viranomaisille ja oppilaitokselle.
 • Järjestelmä tallentaa automaattisesti kaiken syöttämäni tiedon ja julkaisee sitä muille käyttäjille näkyvyysehtojen puitteissa.
  • MAOL pyrkii säilyttämään Läksyvihkon sisällön koko lukio-opintojen ajan, mutta ei takaa sitä.
  • Vanhentunut tieto tullaan poistamaan järjestelmästä 4v kuluttua.
  • Annat luvan julkaista syöttämäsi tiedot muille käyttäjille, erityisesti koskien kuvia ja liitteitä, jotka julkaistaan listaamattomina jopa yksityisissä suorituksissa. Yksityiset suorituksetkin saattavat näkyä oppilaitoksesi opettajakäyttäjille mikäli olet heidän kurssillaan.
  • Annat luvan tehdä yhteenvetoja vastaamiesi tehtävien pohjalta, jotka näytetään osallistumasi kurssin tai oppilaitoksesi opettajakäyttäjille.
 • Annat järjestelmälle luvan tallentaa evästetieto, jotka koskevat välttämättömiä kirjaustietoja, vierailemiasi tehtäviä ja tilastotietoja sivuista.
 • Määrittäessäsi sähköpostiosoitteen, annat luvan lähettää siihen järjestelmän tilaa koskevia tiedotteita. Mikäli et halua mitään tiedotteita, älä määritä pääsähköpostiasi.
 • Yli 16-vuotiaana voit hyväksyä itse käyttöehdot. Jos olet alle 16-vuotias sinulla on oltava huoltajasi ja oppilaitoksesi hyväksyntä järjestelmän käyttöön ja käyttöehtoihin.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

Käyttöehdot

Jos käytät palvelua ja vaikka et rekisteröityisikään palvelun käyttäjäksi, sinun tulee hyväksyä nämä käyttöehdot. Tutustu näihin käyttöehtoihin ja niiden liitteenä olevaan tietosuojaselosteeseen huolellisesti.

16 vuotta täyttäneellä henkilöllä on oikeus hyväksyä käyttöehdot itse. Alle 16-vuotiaan on saatava huoltajansa tai muun laillisen edustajansa lupa käyttöehtojen hyväksymiseen. Oppilaitos hankkii tarvittavan luvan alle 16-vuotiaan käyttäjän huoltajalta tai muulta lailliselta edustajalta ja tekee tästä erikseen määritellyn ilmoituksen MFKA:lle tai MAOL:lle.

Yleistä

Läksyvihko.fi (jäljempänä Läksyvihko) on palvelu, joka on tarkoitettu ensisijaisesti lukiolaisten ja heidän opettajiensa käyttöön matemaattisten aineiden opetuksessa ja opiskelussa. Palvelua ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen ilman MFKA:n (MFKA-Kustannus Oy), MAOL:n (Matemaattisten aineiden opettajien liitto ry) tai Tekijän antamaa kirjallista lupaa.

Tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien jakautumisesta on sovittu MFKA:n, MAOL:n ja Tekijän kesken. Läksyvihko sisältää myös muiden oikeudenhaltijoiden ohjelmistoja, joita koskevat omat oikeutensa. MFKA, MAOL ja Tekijä ottavat nämä tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet asianmukaisesti huomioon.

Läksyvihon käyttäjä hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä käynnistämällä ohjelman tietokoneella tai muulla vastaavalla laitteella. Läksyvihon käyttäjä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä, vaikka ei rekisteröityisikään palvelun käyttäjäksi. Läksyvihon käyttäjä tai tämän oppilaitos, mikäli se antaa tietokoneen tai muun vastaavan laitteen Läksyvihon käyttäjän käyttöön, vastaa käyttämästään tietokoneesta tai muusta laitteesta ja sen sisältämistä ohjelmistoista sekä siitä, että hänellä on oikeus käyttää laitetta ja sen sisältämiä ohjelmistoja.

Käyttöoikeuden laajuus

MFKA ja MAOL myöntävät nämä käyttöehdot hyväksyneelle henkilölle ei yksinomaisen, peruutettavissa olevan, ei siirrettävissä olevan, maksuttoman ja toistaiseksi voimassa olevan käyttöoikeuden käynnistää Läksyvihko ja käyttää sitä matemaattisten aineiden opetuksessa ja opiskelussa.

Läksyvihon tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet säilyvät MFKA:lla, MAOL:lla, Tekijällä tai kolmannella taholla. MFKA, MAOL ja Tekijä eivät luovuta Läksyvihon käyttäjälle mitään muita oikeuksia kuin ne, jotka näissä käyttöehdoissa on nimenomaisesti mainittu.

Läksyvihon käyttäjä ei puolestaan luovuta näiden käyttöehtojen perusteella mitään tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia MFKA:lle, MAOL:lle, Tekijälle tai kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä antaa luvan julkaista järjestelmään syöttämänsä tiedot muille käyttäjille näissä käyttöehdoissa mainituin rajoituksin. Tämä lupa koskee myös kuvia ja liitetiedostoja.

Käyttäjä antaa luvan tehdä yhteenvetoja tehtyjen tehtävien perusteella. Nämä yhteenvetotiedot näytetään niille käyttäjille, jotka ovat rekisteröityneet opettajakäyttäjiksi.

Läksyvihon jakamistoimintoa saa käyttää viestin lähettämiseksi vain sellaiselle vastaanottajalle, joka on antanut siihen erikseen luvan.

Käyttäjä antaa luvan lähettää järjestelmää koskevia tiedotteita sähköpostitse.

Läksyvihon käyttöehtojen mukaiseen käyttöön ei sisälly määrällisiä rajoituksia. Läksyvihkoon ei saa tallentaa tai syöttää mitään muuta kuin matemaattisten aineiden opetukseen ja opiskeluun liittyvää tietoa ilman MFKA:n tai MAOL:n antamaa kirjallista lupaa.

Käyttöoikeus päättyy välittömästi, jos Läksyvihon käyttäjä käyttää Läksyvihkoa lainsäädännön, hyvien tapojen ja tämän käyttöoikeussopimuksen vastaisesti.

MFKA:lla, MAOL:lla tai Tekijällä on oikeus irtisanoa Läksyvihon käyttöoikeus päättymään välittömästi, jos joku esittää perustellun väitteen, että Läksyvihko loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia tahi muusta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Läksyvihon käyttöoikeus päättyy viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun MFKA tai MAOL on ilmoittanut käyttöoikeuden päättymisestä tai Läksyvihon uuden version julkaisemisesta verkkosivuillaan osoitteessa www.mfka.fi tai www.maol.fi.

MAOL ja MFKA pyrkivät säilyttämään Läksyvihon sisällön koko tavanomaisen lukio-opintojen suorittamiseen kuluvan ajan, mutta eivät voi taata sitä. Tiedot poistetaan järjestelmästä viimeistään neljän (4) vuoden kuluessa siitä, kun tiedot on syötetty järjestelmään, ellei lainsäädännöstä tai näistä käyttöehdoista muuta johdu.

Tietojen kerääminen ja niiden luovuttaminen edelleen

Läksyvihon käyttäjä hyväksyy, että Läksyvihko kerää ja taltioi tietoja palvelun tarkoituksen toteuttamiseksi sekä sen käytön lainmukaisuuden ja käyttöehtojen mukaisen käytön valvomiseksi.

Läksyvihko käyttää selainevästeitä kirjautumisen, käyttöehtojen hyväksymisen ja viimeksi käytettyjen tehtävien näkymän mahdollistamiseksi sekä käytön tilastolliseen seurantaan.

Tiedot voidaan välittää opettajalle opetustehtäviin liittyviin tarkoituksiin tai tieteelliseen tutkimukseen. Jälkimmäiseen tarkoitukseen vaaditaan MFKA:n tai MAOL:n myöntämä erillinen kirjallinen lupa.

Tietojen luovuttaja huolehtii, että käyttäjän henkilöllisyys tietoja luovutettaessa salataan.

Tietoja voidaan yhdistää Läksyvihon käyttäjään ja hänen luomaansa sisältöön, järjestelmän tekniseen kehittämiseen tai Läksyvihon kehittämiseen liittyvässä tarkoituksessa sekä sen vuoksi, että MFKA, MAOL ja Tekijä voivat noudattaa kolmansien oikeuksienomistajien kanssa mahdollisesti solmimiaan sopimuksia kuitenkin rajoituksella, ettei käyttäjän lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia loukata.

Tiedoista voidaan laatia yhteenvetoja, jotka voidaan julkaista käyttäjän oppilaitoksen tai kurssin opettajille.

Tietoja voidaan julkaista anonyymisti voimassa olevan lainsäädännön asettamissa rajoissa.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat osittain rajoittaa tietojen julkaisua, mutta kaikki tehtäviin syötetty tieto saadaan julkaista kyseisen käyttäjän oppilaitoksen tai kurssin opettajille.

Vastuunrajoitus

MFKA, MAOL ja Tekijä eivät myönnä mitään erityistä takuuta Läksyvihon käyttäjälle. Ohjelma voi sisältää virheitä. MFKA, MAOL ja Tekijä eivät vastaa ohjelman mahdollisesti sisältämistä virheistä, kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista tai muusta vahingosta, jota Läksyvihon käyttö saattaa aiheuttaa.

Läksyvihon käynnistäminen saattaa vaatia tietokoneen tai muun laitteen asetusten muuttamista. MFKA, MAOL ja Tekijä eivät vastaa näiden asetusmuutosten suorittamisesta, eikä tästä mahdollisesti aiheutuvista ongelmista. MFKA, MAOL ja Tekijä eivät takaa Läksyvihon yhteensopivuutta minkään yksittäisen tietokoneen, muun laitteen, käyttöjärjestelmän tai muun ohjelmiston kanssa.

MFKA, MAOL ja Tekijä eivät ole velvollisia suorittamaan Läksyvihon näiden käyttöehtojen tai Läksyvihon käytön perusteella mitään vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista, jollei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

Vastuu tietosuojasta ja tietoturvasta määräytyy voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

Oikeuksien loukkaaminen ja oikeudenloukkauksista aiheutuva vastuu

Näiden käyttöehtojen rikkomisesta ja lainsäädännön turvaamien oikeuksien loukkaamisesta voi aiheutua rikosoikeudellinen tai vahingonkorvausoikeudellinen vastuu tahi kurinpidollisia seuraamuksia.

Rikosoikeudelliset seuraamukset voivat koskea 15 vuotta täyttäneitä. Vahingonkorvausvastuu ja kurinpidolliset seuraamukset voivat koskea myös alle 15-vuotiaita.

Rikosoikeudellisesta vastuusta säädetään rikoslaissa (39/1889). Vahingonkorvaus-oikeudellisesta vastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974) ja tekijänoikeuksien ja muiden immateriaaliloukkausten seuraamuksista myös tekijänoikeuslaissa (404/1961).

Kurinpidolliset seuraamukset määräytyvät opiskelijan iän ja oppilaitosmuodon mukaisesti. Näistä säädetään mm. lukiolaissa (629/1998, 1.8.2019 alkaen 714/2018), ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017), perusopetuslaissa (628/1998), yliopistolaissa (558/2009) ja ammattikorkeakoululaissa (932/2014).

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 24.3.2018 (päivitetty 1.3.2019)
 1. Rekisterinpitäjä
  Rekisterinpitäjä
  Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry
  Yhteystiedot
  Rautatieläisenkatu 6
  00520 Helsinki
  toimisto@maol.fi
 2. Yhteystiedot rekisterinpitoa koskevissa asioissa
  Nimi
  Päivi Hyttinen
  Osoite
  Rautatieläisenkatu 6
  00520 Helsinki
  paivi.hyttinen@maol.fi
 3. Rekisterin nimi

  Läksyvihko.fi-käyttäjätietokanta
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Palvelusuhteen hoitamiseksi. Yksityiskohtaisesti määriteltynä:

  • Käyttäjien tunnistaminen palvelussa, erityisesti opettajien tunnistaminen opettajiksi
  • Käyttäjän syöttämien tehtävien tallentaminen
  • Tehtävien järjestely ja jakaminen toisille käyttäjille käyttäjän suostumuksella ja tämän näkymän rajaaminen tarkoituksenmukaisesti
  • Käyttäjien tehtävien tekemisen ja tehtävistä antaman palautteen tilastointi opettajakäyttäjille, joille tehtävät on jaettu
 5. Rekisterin tietosisältö
  • Käyttäjärekisteri
   • Nimi
    Tavallisen käyttäjän nimen voi nähdä ainoastaan opettaja. Nimi kerrotaan myös jakaessasi tehtävän tai kansion toiselle käyttäjälle. Opettajakäyttäjän nimi näkyy kommentoidussa tai arvioidussa työssä arvioijana sekä oppilaan liittyessä kurssille kurssin opettajana. Opettajan nimeä käytetään myös varmistamaan jäsenyystietoa.
   • Sähköpostiosoite
    Sähköpostiosoitetta ei näytetä julkisesti muille käyttäjille. Sitä käytetään viestien välityksessä, jaettujen materiaalien kohdentamisessa sekä järjestelmää koskevassa palveluviestinnässä. Opettajan sähköpostia voidaan käyttää hänen varmentamiseensa.
   • Käyttäjätunnus tai yksilöivä tunniste (OAuth2-järjestelmästä saatu)
   • Käytetty tunnistusjärjestelmä (OAuth2-järjestelmän tieto)
   • Oppilaitostieto
    Oppilaitostiedolla rajataan opettajien tiedonnäkemisoikeuksia. Opettajajäsenillä on lukuoikeus saman oppilaitoksen alaisuudessa olevien oppilaskäyttäjien tehtäviin. Oppilaitostietoa ei ole pakko antaa, mutta tällöin lukuoikeusrajaus jää muodostumatta.
   • Käyttöoikeuden taso
   • MAOL jäsennumero ja jäsenyyden tila
    Käytetään varmistamaan opettajan jäsenyystietoja. Tietyt ominaisuudet järjestelmästä voidaan rajoittaa jäsenien käyttöön.
  • Käyttäjän tekemät tehtävät
   • Tehtävien sisältö
    Tehtävä voi olla yksityinen tai julkinen. Kaikkiin tehtäviin opettajakäyttäjillä on lukuoikeus tehtävien sisältöön. He voivat myös kommentoida tehtävää. Lukuoikeus on kuitenkin rajattu saman oppilaitoksen sisälle, jos oppilaitostieto on annettu. Lukuoikeutta käyttääkseen opettajan pitää myös tietää tehtävän osoite, eli käytännössä oppilaan on pitänyt jakaa tehtävä tavalla tai toisella tiedoksi opettajalle. Linkin saaminen tehtävään riittää tiedoksisaantiin. Julkisiin tehtäviin kaikilla käyttäjillä - jopa kirjautumattomilla - on luku- ja kirjoitusoikeus - jos he saavat käsiinsä tai arvaavat tehtävän osoitelinkin.
   • Tehtävään liittyvät kommentit
   • Kenelle käyttäjille tai sähköpostiosoitteille tehtävät ovat jaettu
   • Käyttäjän oma palaute tehtävästä
    Kerätään pedagogisiin tarkoituksiin ja näytetään opettajakäyttäjälle, jolla on tehtävään lukuoikeus. Tiedon pohjalta muodostetaan myös koottuja tilastoja, jotka näytetään lukuoikeuden omaavalle opettajakäyttäjälle kurssi/osakurssi-kokonaisuuksittain.
  • Tehtävien järjestely
   • Rakenteet ja osallistujat kursseittain/kansioittain
  • Väärinkäyttöjä estävä rekisteri
   • Sähköpostiosoitteet, joita ei toivota liitettävän järjestelmään
  Lisäksi kaikkiin rekistereihin kirjautuu tieto, kuka käyttäjä ja milloin tietoja on muuttanut, sekä järjestelmän sisäiseen käyttöön liittyviä tietoja, kuten tietoja julkisuustasoista ja sisäisista viittauksista.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  • Käyttäjän itsensä järjestelmään antamat tiedot
  • Ulkoiset käyttäjätunnusten hallinnointijärjestelmät, jonne käyttäjä itse kirjautuu sisään kirjautuessaan (AOuth2-tunnistusjärjestelmät). Tämän hetkiset tietolähteet: Google
  • MAOL ry:n sähköinen jäsentietokanta, Membook. Täältä haetaan vain tieto pitävätkö käyttäjän syöttämät tiedot paikkansa.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

  Järjestelmästä ei tietoja luovuteta mihinkään toiseen ATK-järjestelmään. Tietoyhteydet toisiin järjestelmiin rajoittuvat

  1. jäsentietojen tarkistukseen (Membook)
  2. kirjautumistietojen tarkistukseen (OAuth)
  3. sähköpostinvälitysjärjestelmään (MailGun) johon välittyy tieto kohde sähköpostista, eli henkilön jakaessa tietoa sähköpostitse tai varmistettaessa sähköpostiosoitteen oikeellisuutta.

  Välillisesti toiset järjestelmät saavat tietoja järjestelmän käytöstä, mutta tietoja ei niihin tallenneta tai siirretä.

 8. Tietojen siirto EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle

  Järjestelmän tiedot käsitellään EU-maiden sisällä eikä niitä luovuteta ulkopuolelle.

  Sähköpostinvälitysjärjestelmän, MailGun Technologies Inc., palvelu saattaa toimia EU-maiden ulkopuolella. Sähköpostivälittäjä on sitoutunut EU/US PrivacyShield -sopimukseen. Sähköpostitse välitettävä tieto koostuu tehtävää jaettaessa kohteen sähköpostiosoitteesta sekä verkko-osoitteesta, jolla jakoon pääsee käsiksi.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin pääsee käsiksi vain henkilö itse, tunnistautumalla AOuth2-palveluntarjoajalla, mahdollisesti 2-vaiheisella tunnistautumisella, sekä järjestelmän hallinnoiva pääkäyttäjä, joka tunnistetaan yhtä vahvalla tunnistautumisella.

  Kaikki tietokannat ovat salasanasuojattuja ja tietokantojen väliset yhteydet suojattuja. Tietokantajärjestelmiin ei pääse käsiksi ulkoisista osoitteista. Myös yhteys käyttäjän koneelta tietojärjelmään on oletuksena salattu SSL-salauksella. Myös tietokantajärjestelmä on itsessään salattu AES-256-salauksella.

 10. Tarkastusoikeus

  Käyttäjä näkee kirjautuessaan kaikki järjestelmään tallennetut tietonsa. Lisäksi järjestelmä voi koostaa opettajalle tilastollisen yhteenvedon samoista tiedoista, jos käyttäjä on jakanut tehtävänsä opettajan kanssa.

  Tarvittaessa voit pyytää yhteenvedon kaikista kannoissa olevistasi tiedoista rekisterin ylläpitäjältä tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti. Pyyntö tulee lähettää kirjeitse yhteyshenkilölle.

 11. Oikeus tiedon korjaamisesta

  Käyttäjä voi itse korjata itseään koskevan tiedon muuttamalla tehtäviään.

  Mikäli tehtävä on lukittunut opettajakäyttäjän muutosten vuoksi, voi koko tehtävän poistaa.

  Käyttäjä voi poistaa myös itseään koskevat tiedot. Käyttäjät, jotka eivät ole käyttäneet järjestelmää yli neljään (4) vuoteen poistetaan automaattisesti. Tällöin häviävät myös kaikki heihin kohdistuva tieto.

  Tarvittaessa voit pyytää tietojen korjaamista järjestelmän ylläpitäjältä kirjallisesti. Pääasiallinen korjausmenetelmä on tietojen poistaminen järjestelmästä.