MAOL  Läksyvihko.fi

Elektroniskt uppgiftshäfte för matematiska ämnen

  • Läksyvihkoa päivitetty tehokkaammaksi
    19.8.2019

    Maanantaina 19.8. päivitettiin palvelua tehokkaammaksi, jotta käyttönne olisi sujuvampaa. Tästä aiheutui n. 5 minuutin käyttökatko. Pahoittelemme tästä ja aikaisemmasta palvelinkapasiteetin ylikuormittumisesta johtuvia ongelmia.

mathematical equation

Använd Abitti™-formeleditorn i dina uppgifter

Du kan göra uppgifter med samma verktyg, formeleditor och kalkylator, som finns på din dator samt i Abitti-provet.

Gratis att använda

Du kan göra uppgifter även utan att logga in.

Gör din första uppgift >>

Genom att logga in får du ändå många tilläggsegenskaper i bruk.

Spara och dela dina prestationer

Dina uppgifter sparas automatiskt. De är lätta att hitta. Om du vill, kan din lärare se dina uppgifter och därmed hjälpa dig genast när du har svårigheter.

Du övar inför studentprovet medan du gör uppgifter

Du kan använda samma verktyg som i studentprovet.

Alla dina matteuppgifter på ett ställe

Gå med i din lärares kurs. Där ser du målen och uppgifterna som läraren har tilldelat. Lätt att följa med dina egna framsteg!

Du kan ge dig själv feedback för uppgifterna och med hjälp av den se hur bra du tar till dig de mål läraren har definierat.

Läksyvihko.fi ser till att alla dina uppgifter är ordnade enligt kurs och tema.

Du ser genast hur dina studerande klarar uppgifterna

Läksyvihko.fi stöder din pedagogik. Du kan definiera mål, helheter och uppgifter för kursen. Läksyvihko.fi passar att användas både för egna uppgifter och kursbokens uppgifter.

Som lärare ser du snabbt hur dina studerande har klarat uppgifterna. Du kan lätt uppmärksamma dem som behöver mer stöd och du märker snabbare vilka uppgifter som kräver mer genomgång.

De mer avancerade egenskaperna får du tillgång till som lärarmedlem i MAOL.